Cookies
Cookies jsou klíčové pro optimalizaci naší stránky. Pomáhají nám zaznamenávat data o používání naší stránky a ukládat další informace, které nám pomáhají poskytovat služby, jako je například srovnávací nástroj. Tyto soubory neskladují žádná identifikovatelná osobní data. Více o souborech cookies najdete na naší stránce Ochrana osobních údajů.

Proč si nechat opravit vozidlo v Centru karosářských oprav Ford?

Aby i po dopravní nehodě váš Ford zůstal Fordem a zachoval si vlastnosti jako před nehodou.

 • Naše Centrum karosářských oprav Ford je specializované pracoviště na opravu vozidel po dopravní nehodě, které plní prémiové standardy Ford Motor Company pro tento typ oprav.
 • Opravu vozu zabezpečují naši odborně vyškolení technici dle požadavků značky Ford.
 • Oprava vozu je provedena dle technologických postupů stanovených výrobcem.
 • Při opravě jsou používány výhradně originální díly Ford
 • Cena opravy vozu je stanovena transparentně na základě normočasů Ford a doporučených cen náhradních dílů Ford.
 • K lakování vozu jsou používány výhradně laky od výrobců schválených Ford Motor Company.
 • 3 letá záruka na práci, použité díly Ford a lak (podrobnosti níže v sekci "Poskytnuté záruky").
 • Pomoc při vyřizování pojistné události a komunikace s pojišťovnou za vás, poskytnutí náhradního vozidla a odtah nepojízdného vozidla je samozřejmostí.
 • Skutečnost, že oprava vašeho vozu po nehodě byla provedena v Centru karosářských oprav (tzn. dle technologicných postupů stanovených výrobcem), podpoří hodnotu vašeho vozidla při jeho následném prodeji.
 • Provádíme i tzv. "smart opravy" - opravy drobných poškození laku (například drobných škrábanců, poškození od odlétajících kamínků apod.), které však mohou vést k vážnějším poškozením karoserie v podobě koroze.
 • Kvalita provedené práce je pravidelně monitorována interní kontrolou i kontrolou zástupců společnosti Ford a dodavateli lakových materiálů.

Poskytované záruky

Na opravy v Centrech karosářských oprav Ford jsou poskytovány tyto záruky:

 • 3 letá záruka na opravu zahrnující použité originální náhradní díly, lak a práci.
 • 6 až 12 letou záruku proti prorezivění karoserie zevnitř ven na namontované originální plechové díly.
 • Zachování původní záruky na karoserii a lak.

Záruční podmínky 

Vozidlo musí být udržováno dle požadavků popsaných v návodu k obsluze. Po dobu trvání záruky musí být na vozidle pravidelně prováděny servisní prohlídky a prohlídky stavu karoserie. 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení dílů, za které se považuje takové opotřebení, které odpovídá stáří předmětného dílu, počtu najetých kilometrů, běžným provozním podmínkám, běžnému způsobů užívání a běžnému způsobu údržby vozidla. Jde o opotřebení, které je důsledkem běžhého (obvyklého) užívání při běžné (obvyklé) údržbě. 

Vozidlo ani jednotlivé díly nesmí být zanedbány, poškozeny, nesprávně používány a upravovány. Připadná koroze musí být opravně oznámena ihned, jakmile je zjištěna. Záruka se nevztahuje na korozi vzniklou v důsledku vnějšího poškození (např. od odletujících kaménků, poškrábání, rýhy) nebo kvůli znečištění vzduchu (jako chemikálie, spad ze stromů a trus ptáků). 

 Výše uvedené záruky jsou smluvní a při nedodržení podmínek uvedených v návodu k obsluze mohou být omezeny.

Záznam o karoserii a laku 

Zajistěte, aby odborné kontroly stavu karoserie a laku byly prováděny každých 24 měsíců u vozidel do 6 let stáří, u vozidel starších 6 let každých 12 měsíců. Výsledek kontroly nechte zaznamenat do Servisní knížky vozidla. Nedodržení podmínek kontroly karoserie, jak jsou popsány výše, znamená zrušení záruky Ford proti prorezivění.

Kontaktujte nás

Novinky